Bogumił Bronowicz

Pracuję już 10 lat przy tworzeniu treści dla serwisów internetowych w modelu Information Desired. W czasie tych lat mój sposób ich podawania z poziomu serwisów internetowych ewoluował. Stało się to pod wpływem moich obserwacji, jak reagują na nie użytkownicy Internetu, a także informacji zwrotnych od naszych dotychczasowych przedsiębiorców. Z prostych i krótkich artykułów reklamowych, przeszedłem do treści zgłębiających zasady działania firm. Są to artykuły dokładnie prezentujące metodologię ich pracy oraz cechy finalnych produktów ich usług. Mogę też powiedzieć, że wynikiem tej ewolucji są informacje reporterskie. Czyli z dużą ilością materiałów zdjęciowych i wideo, w których sam pełnię rolę narratora ze strony firmy (reprezentuję firmę). Stałem się więc ich PR-owcem i zarazem blogerem. Moja wiedza o tworzeniu informacji w modelu Information Desired kształtuje politykę start-up’u względem tego, jak należy tworzyć skuteczne treści. Dzięki temu mam też wpływ na tworzenie materiałów szkoleniowych dla moich przyszłych klonów.

W pracy w Information Desired najbardziej cenię sobie możliwość tworzenia materiałów szkoleniowych, a także modelu obsługi przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z niego. Jest to bardzo ciekawy projekt. Wierzę, że jest do zrealizowania na dzisiejszym rynku usług internetowych. Ba! Uważam wręcz, że taka obsługa firm usługowych, jaką proponuje Information Desired, powinna być standardem.