Jak to jest możliwe, że opłaca nam się biznes, w którym przedsiębiorca nie ma obowiązku zapłacić nam za wykonane na jego rzecz usługi? – model biznesowy i rola uczestników konsorcjum

Nasz model biznesowy jest radykalną innowacją. To jedyna na świecie inicjatywa, która dzięki połączeniu zasobów (technologia, know-how i finanse) umożliwia przedsiębiorcom spełnienie ich zawodowych marzeń – reklamę, która najpierw przynosi zyski a potem się za nią płaci (mając na uwadze zyski nie tylko w krótkiej ale i długiej perspektywie czasu).

Starannie dobieramy projekty, w trakcie ich realizacji kontrolujemy postępy prac, ich jakość oraz właściwe zastosowanie naszego know-how (harmonogramu publikacji informacji pożądanych o odpowiedniej częstotliwości i tematyce). Dzięki temu kontynuujemy realizację tych projektów, które rodzą największe prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu.

Przedsiębiorca jest wolny, jeśli chodzi o podjęcie decyzji czy wykupić serwis czy nie. Jeśli podejmuje decyzję wykupu to kwota, jaką płaci zawiera wyraźną premię. Jednak dzięki odpowiedniemu użyciu przez nas zasobów (kosztów wytworzenia), cena nabycia serwisu jest wciąż rozsądna i porównywalna a często nawet o wiele korzystniejsza niż analogiczne zakupy (reklama + www) obarczone pełnym ryzykiem. W naszym modelu to my przejmujemy całe ryzyko na siebie.

Ten cel osiągamy razem z naszymi Uczestnikami Konsorcjum. Środki finansowe, które wnoszą pokrywają koszty tworzenia treści na serwis internetowy i utrzymywania zaplecza technologicznego. 

Dodatkowo, przy sprzedaży serwisu dzielimy się naszymi dochodami uzyskanymi za sukces użytego przez nas zaplecza technologicznego* (szczegóły na priv).

Algorytm uczestnictwa w konsorcjum zapewnia proporcjonalność i dywersyfikację, a także premiuje wcześniejsze dołączanie do grona uczestników. Udział w konsorcjum jest wynagradzany finansowymi mechanizmami balansowania portfela* (szczegóły na priv).

Dzięki zastosowaniu tych wszystkich czynników, uczestnicy konsorcjum mogą oczekiwać ponadprzeciętnych wyników finansowych.

Model biznesowy zdjecie