Jak wygląda praca lokalnego reportera?

Reporter opisuje – za pomocą krótkich, zwięzłych i rzeczowych artykułów oraz pokazuje – za pomocą zdjęć i filmów działalność firmy. Reportera łączymy z przedsiębiorcą na zasadzie bliskości miejsca zamieszkania. Najczęściej jest to zatem lokalna firma, którą często reporter zna, chociażby z widzenia. Dzięki temu, że znajduje się po sąsiedzku, reporter szybko do niej dociera, aby zrelacjonować firmowe wydarzenie czy opisać nowe ciekawe zlecenie. Reporter to typowy powiernik przedsiębiorcy, który poznaje firmę „od podszewki” i dzięki temu tworzy rzeczowe i prawdziwe informacje na jego temat.

Reporter umawia się w regularnych odstępach czasu na rozmowy z osobami z firmy, które udzielają mu istotnych informacji na temat usług, które świadczą, metod ich realizacji, efektów końcowych danej usługi, szybkości realizacji zleceń, obsługi klienta, wariantów płatności czy nawet dostarczenia wykonanego specjalnie dla danego klienta przedmiotu. Istotnym elementem informacji pożądanych są zdjęcia ukazujące pracowników firmy podczas wykonywania swoich zadań, czy efektów końcowych usługi a także filmy, na których specjaliści wypowiadają się np. na temat metodologii swojej pracy. Każdą z takich informacji, nazywaną przez nas pożądaną, czy to w formie tekstu, zdjęć czy filmu reporter przesyła do osoby, która publikuje ją w serwisie internetowym, utworzonym przez nasz dział techniczny specjalnie dla danego przedsiębiorcy. W tym okresie praca reportera jest zlecana i weryfikowana przez pracownika Information Desired. Reporter przechodzi równocześnie szkolenie, podczas którego uczy się jak właściwie tworzyć informacje pożądane.

Po podjęciu przez przedsiębiorcę decyzji o wykupie serwisu, w poczuciu wspólnego sukcesu, doświadczony już reporter umawia się bezpośrednio z przedsiębiorcą na dalszą współpracę. Trwa ona tak długo, jak długo obie strony wyrażają wolę współdziałania. Zasady tej współpracy, takie jak ilość artykułów, zakres tematyczny, częstość publikacji itp. obie strony również ustalają poza Information Desired opierając się na wiedzy zdobytej wcześniej przez reportera.

Podjęcie decyzji o kontynuowaniu tworzenia informacji pożądanych przez reportera jest całkowicie dobrowolne, ale jak wynika z naszego doświadczenia – jest to najkorzystniejszy wariant współpracy dla obu stron. Dla reportera ponieważ oznacza perspektywę stałego, comiesięcznego zlecenia i pracy, którą dobrze zna. Zaś dla przedsiębiorcy ponieważ wciąż rozwijający się serwis internetowy oznacza coraz więcej wymiernych korzyści finansowych.