Rola reporterów, korzyści i perspektywy współpracy z przedsiębiorcą

W powszechnie przyjętym modelu praca twórcy treści serwisu internetowego wygląda tak:

Redaktor otrzymuje wytyczne SEO i z ich uwzględnieniem musi stworzyć teksty. Wymaga to bardzo dużego wysiłku i często, aby osiągnąć oczekiwaną ilość treści, redaktorzy posiłkują się fragmentami treści już utworzonymi. Trudno im się nie dziwić - skąd bowiem mają czerpać informacje o branży, na której się nie znają ani nikt nie dostarcza im wiedzy i właściwych informacji? Co za tym idzie, treści, które tworzą są często płytkie i pozbawione siły przyciągania, którą posiadają artykuły rzeczowe i unikatowe.

Pracując z nami i tworząc zawartość serwisu, twórca treści ma ułatwione zadanie – nie musi wymyślać artykułów i przemierzać Internetu w poszukiwanie czegoś, co można by skopiować (co grozi duplicatem contentu). Po pierwsze, w naszym modelu przedsiębiorca chętnie dzieli się informacjami źródłowymi, bo wie, że to od nich zależy skala sukcesu. Po drugie, to nie przedsiębiorca jest recenzentem tych treści tylko nasz zunifikowany system jakości. Co więcej – nie trzeba też wymyślać tematów artykułów, bo te są przez nas dostarczane w postaci gotowego planu pracy na kilka pierwszych miesięcy pracy przy nowym projekcie. To wszystko sprawia, że tworzenie artykułów zajmuje w naszym modelu pracy 2-3 razy mniej czasu i w zasadzie podobne jest do prowadzenia bloga niż do kreowania treści „z powietrza”. Z czasem pisanie o działalności danego przedsiębiorcy staje się coraz łatwiejsze i szybsze, bo reporter coraz lepiej zna firmę i coraz głębiej wchodzi w tajniki jej funkcjonowania. Zamiast jednorazowych zleceń o różnej tematyce, do których za każdym razem musi się przygotować, reporter sprawnie i szybko tworzy nowe treści na temat, który już zgłębił. Reporterzy uzyskują od nas pomoc i prowadzenie w początkowym stadium współpracy i sami określają, w którym momencie będą w stanie samodzielnie prowadzić kolejne projekty.

Jak wygląda praca lokalnego reportera?

Grafika reporterzy